Control dels temes 1 i 2. Llengua Catalana.

Nois i noies aquest serà el LOGO de Llengua Catalana. Us agrada?

Bé, per tal de preparar el control de dilluns, 14 de novembre podeu consultar la graella que us he preparat.

 

5è de Primària

6è de Primària

 • Alfabet.
  Repàs
  . –> Clica a sobre per veure l’alfabet.
 • Ordenar paraules per ordre alfabètic.
  Exercici 1
  Exercici 2. Cliqueu a Català.
 • Separar paraules per síl·labes.
  Exercici 1. Sobretot nivell 2 i 3.

  Exercici 2

  Exercici 3

  Exercici 4
  (AQUEST JCLIC TÉ MOLTES OPCIONS!!!)
  Mira el quadre que hi ha a sota.
 • Paraules monosíl·labes i polisíl·labes.
  Repàs: Recorda que monosíl·labes són les paraules amb una sola síl·laba i les polisíl·labes les que en tenen més d’una.
 • Determinants (Articles definits, Articles indefinits, demostratius i possessius).
  Exercici 1
  Repàs: Mira el quadre dels Determinants que hi ha a sota.
 • Noms comuns i propis.
  Repàs: Els noms propis són de llocs, persones, animals, … i sempre s’escriuen en majúscules. En canvi, els noms comuns són tots els altres.
 • Noms individuals i col·lectius
  Repàs: Els noms individuals deseignen en singular un element i els noms col·lectius deseignen en singular un conjunt d’elements. Per exemple: xai (individual)–>ramat (col·lectiu).
 • Noms concrets i abstractes.
  Repàs: Els noms concrets es poden veure i tocar. En canvi els noms abstractes no es poden veure ni tocar. Per exemple: Taula (concret), Por (abstracte).
 • Tot el que apareix a 5è +
 • L’Adjectiu.
  Repàs: Els adjectius donen informació dels noms que acompanyen i concorden amb ells en gènere (masculí/femení) i nombre (singular/plural).
 • Sintagma Nominal (Determinant + Nom(nucli) + Adjectiu).
  Exercici 1
 • Síl·labes Tòniques i àtones.
  Repàs: La síl·laba tònica és “la forta” i les síl·labes àtones són totes les altres d’una paraula.
 • Agudes (normes d’accentuació).
  Exercici 1. No perdeu el temps en els puzzles.
  Exercici 2
  (AQUEST JCLIC TÉ MOLTES OPCIONS!!!)
 • Accents depenent de les vocals.
  Repàs:La lletra a sempre porta l’accent obert.
  La lletra i i la lletra u sempre porten l’accent tancat.
  Les lletres  e i o poden portar l’accent obert o tancat, perquè es poden pronunciar de dues maneres diferents.
  Accent Obert (`)
  Accent Tancat (´)
 • Determinants (Articles (definits i indefinits), Demostratius, Possessius, Indefinits i Numerals).
  Exercici 1
 • Noms propis i comuns
  Repàs: Els noms propis són de llocs, persones, animals, … i sempre s’escriuen en majúscules. En canvi, els noms comuns són tots els altres.
 • Noms individuals i col·lectius.
  Repàs: Els noms individuals deseignen en singular un element i els noms col·lectius deseignen en singular un conjunt d’elements. Per exemple: xai (individual)–>ramat (col·lectiu).
 • Concordança de gènere i nombre entre els noms i els determinants.
  Repàs: Entre els determinants, els noms i els adjectius ha d’existir una concordança de gènere (masculí/femení) i de nombre (singular/plural).
 • Apòstrofs (el, la, de)
  Repàs:
  el + vocal o h–> l’
  (sempre)
  de + vocal o h –> d’
  (sempre)
  la + vocal o h –> l’
  (excepcions: quan la paraula següent comença amb I o U o HI o HU ÀTONES (que no són la síl·laba Tònica).
 • Tipus de frases (enunciatives, interrogatives, exclamatives, Imperatives o exhortatives).
  Repàs: Mireu el llibre!

Quadres per estudiar:

LA SEPARACIÓ DE SÍL·LABES

Cada cop de veu que fem quan pronunciem una paraula és una síl·laba. En general, una paraula té tantes síl·labes com vocals. Però hi ha casos en que trobem dues vocals seguides.

Per separar les paraules en síl·labes cal tenir en compte els grups de vocals (diftongs i hiats) i els grups consonàntics (dígrafs o altres).

s’han de separar

no s’han de separar

els dígrafs i els
grups consonàntics

rr:         sorra

tj:          platja

ss:          car-rossa

tg:          metge

sc:          a-do-lescent

tx:          cotxe

ix:          reixa

l·l:          tilla

gu:          se-guir

qu:          pa-quet

ll:            ba-llar

ny:          ca-nya

tots els hiats

Ma-ria, a-vió, pe-ruà

els diftongs

fei-na, quo-ta, tre-ue

Diftongs i hiats

Els diftongs són la unió de dues vocals en una mateixa síl·laba. Els diftongs poden ser:

creixents

qu / gu + vocal

decreixents

vocal + i / vocal + u

qua: pas-qua            gua:
llen-gua

qüe: se-qüèn-ci-a     güe: un-güent

qüi:
o-bli-qüi-tat      güi: pin-güí

quo: a-quós              guo: ai-guós

ai: xer-rai-re           au: cau-re

ei: ser-vei                eu: neu

ii:
no-vii
*               iu: piu-lar

oi: boi-na                ou: bou

ui: bui-dar              uu: duus

* nuvi,
en la varietat balear.

 

i o u consonàntiques

– a principi de mot:

io-gurt, hie-na

– entre vocals:

no-ia, cre-uen

Fora dels diftongs del quadre anterior, les combinacions de vocals formen hiat, és a dir, no són a la mateixa síl·laba. Així, cal comptar com a síl·labes separades els grups:

a-vi-at, ri-e-ra, ca-mi-ó, du-a-na, pu-e-ril, su-or

QUADRE DE DETERMINANTS

•    Articles:
–    Determinats o definits: el, la, els, les.
–    Indeterminats o indefinits: un, una, uns, unes.
•    Demostratius:
–    A prop: aquest, aquesta, aquests, aquestes.
–    Lluny: aquell, aquella, aquells, aquelles.
•    Numerals:
–    Cardinals: un, dos, tres, quatre, …
–    Ordinals: primer, segon, tercer, quart, …
–    Partitius: un mig, un terç, un quart, …
•    Indefinits:
Cada, alguns, altres, qualsevol, tota, …
•    Quantitatius:
Molta, força, bastant, massa.
•    Possessius:
– 1ª persona:
meu, meva, meus, meves.
nostre, nostra, nostres.
–    2ª persona:
teu, teva, teus, teves.
vostre, vostra, vostres.
– 3ª persona:
seu, seva, seus, seves.

* Que passeu un MOLT BON CAP DE SETMANA!!!!
Cesc

Aquesta entrada ha esta publicada en Controls, Deures, Llengües. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

6 comentaris a l'entrada: Control dels temes 1 i 2. Llengua Catalana.

 1. Jordi Malés Andrés diu:

  Com es diu la web per enviar mails?

 2. Hola Cesc a mi m’agrada molt el logo de català.
  És molt original amb la llengua de catalunya. 🙂
  Que passis una bona tarda de diumenge!

  Maria Duran i Gallegos!!!

 3. jordi diu:

  Cesc tot el de 5è ho hem de fer els de 6è?

  Jordi Malé Andrés

  • Cesc diu:

   Jordi,

   El que surt al control de 5è, pot sortir també al de 6è perquè se suposa que ja ho sabeu.
   De totes maneres estigues tranquil que serà MOLT FÀCIL!. Estudia els determinants (posaré el quadre d’aquí a una estona!) i si no et saps l’alfabet, també estudia-te’l!

   Ens veiem a l’escola
   Cesc

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *