Eficàcia Lectora

 

Activitats d’Eficàcia Lectora

Clica aquí
Velocitat i comprensió lectora cicle mitjà i cicle superior
Clica aquí
Exercicis basats en quadern d’eficàcia lectora de l’editorial Galera
Clica aquí
Quadern virtual 1 de comprensió lectora
Clica aquí
Quadern virtual 2 de comprensió lectora
Clica aquí
Quadern virtual 3 de comprensió lectora
Clica aquí
Entrena’t per llegir
Clica aquí
Lectura eficaç
Clica aquí
Escriu la paraula que es repeteix
Clica aquí
Escriu al mateix lloc les lletres que desapareixen
Clica aquí
Escriu la frase que s’ha amagat
Clica aquí
Escriu la paraula que veus tallada
Clica aquí
Ordena les lletres de la paraula amagada
Clica aquí
Programa on enganxar textos i mesurar la velocitat lectora
Activitats en llengua castellana
Clica aquí
Fondo lector. Programa de estimulación de la lectura comprensiva
Clica aquí
Entrenamiento dela velocidad lectora:
Palabras y frases
Clica aquí
Test de lectura comprensiva
Per a pares i mestres
Clica aquí
Técnicas de lectura rápida